Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - p. Kováčik

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Privátna akcia