Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - Vlastníci bytov a NP Čierny chodník 29-35 v zastúpení ETP Management budov, s.r.o. 

Priestor: 
Klubovňa
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia