Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - PD Vajnory

Priestor: 
Malá sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia