Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - Koinonia Ján Krstiteľ - Oáza Sklené

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Malá sála
Veľká sála
Klubovňa
Privátna akcia