Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - p. Poláková

Priestor: 
Malá sála
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia