Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - SZUŠ

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia