Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - p. Ilkovič

Priestor: 
Malá sála
Dom kultúry Vajnory
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia