Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - p. Beregi

Priestor: 
Foyer
Malá sála
Veľká sála
Klubovňa
Dom kultúry Vajnory
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia