Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - p. Beregi

(presunuté z 20.10.)

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Foyer
Malá sála
Veľká sála
Klubovňa
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia