Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - Impresa Art, s.r.o.
 

Priestor: 
Malá sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia