Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Beseda

Združenie kresťanských seniorov

Priestor: 
Malá sála
Privátna akcia