Rezervácia - MČ BA Vajnory

Združenie kresťanských seniorov

"Stretnutie so spisovateľom Jánom Šimulčíkom" 

Priestor: 
Malá sála
Privátna akcia