Rezervácia - MČ BA Vajnory

Verejné prerokovanie k CEPITu

Priestor: 
Veľká sála
Privátna akcia