Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Vajnorské Dožinky

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory