Rezervácia - MČ BA Vajnory

Vajnorský širáček
 

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Privátna akcia