Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Špeciálny stavebný úrad - ústne konanie

Priestor: 
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia