Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia MČ BA Vajnory - Stretnutie starostu s občanmi.

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Privátna akcia