Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Hody

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Privátna akcia