Rezervácia - MČ BA Vajnory

Vianočná akadémia ZŠ

Priestor: 
Veľká sála
Klubovňa
Privátna akcia