Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Vajnorský tanečný pohár

Priestor: 
Malá sála
Veľká sála
Klubovňa
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia