Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Reprezentačný ples MČ

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Foyer
Malá sála
Veľká sála
Klubovňa
Privátna akcia