Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Vajnorské dožinky

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Privátna akcia