Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - MČ BA Vajnory, Verejné stretnutie starostu s občanmi.

Priestor: 
Veľká sála
Privátna akcia