Rezervácia - MČ BA Vajnory

Stretnutie starostu s občanmi.

Priestor: 
Veľká sála
Privátna akcia