Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Vajnorský širáček

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Malá sála
Veľká sála
Klubovňa
Privátna akcia