Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Jednota dôchodcov

Priestor: 
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Pre seniorov
Privátna akcia