Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Zábava FK Vajnory

Priestor: 
Veľká sála
Privátna akcia