Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Deň matiek

Priestor: 
Veľká sála
Dom kultúry Vajnory
Privátna akcia