Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Mikuláš

Priestor: 
Veľká sála
Privátna akcia