Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - p. Vlček

Priestor: 
Malá sála
Privátna akcia