Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - podujatie pre seniorov, v spolupráci s miestnym spolkom SČK

Priestor: 
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Pre seniorov
Privátna akcia