Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Reprezentačný ples MČ Bratislava - Vajnory

Priestor: 
Foyer
Malá sála
Veľká sála
Privátna akcia