Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Vajnorský širáček

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Privátna akcia