Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Blahorečenie

Priestor: 
Malá sála
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia