Pozemkové spoločenstvo Vajnory - Urbár

Pozemkové spoločenstvo Vajnory - stretnutie členov.

Priestor: 
Klubovňa
Pre koho je podujatie určené: 
Spolková činnosť