Podobenka z Vajnor

Priestor: 
Malá sála
Pre koho je podujatie určené: 
Pre deti
Tanec
Krúžky
Spolková činnosť