Podobenka z Vajnor

Prihlasovanie a informácie: PODOBENKA Z VAJNOR

Priestor: 
Malá sála
Pre koho je podujatie určené: 
Tanec
Krúžky
Spolková činnosť