Mesiac úcty k starším

Organizuje MČ Bratislava Vajnory

Priestor: 
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Pre seniorov