Medzinárodný deň žien

Slávnostné podujatie organizuje MČ BA-Vajnory v spolupráci so Senior klubom.

Informácie: www.vajnory.sk

Priestor: 
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Pre seniorov