Lésola, lésola Kvjetňí ňedzela

Občianske združenie Podobenka z Vajnor s podporou Mestskej časti Bratislava-Vajnory vás pozýva na kultúrno-spoločenské podujatie Lésola, lésola Kvjetňí ňedzela

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Veľká sála