Írske tance - Avalon

Prihlasovanie a informácie: ► AKADÉMIA ÍRSKEHO TANCA AVALON

Priestor: 
Malá sála
Pre koho je podujatie určené: 
Pre deti