Interklub - aerobic a fit cvičenie - latino

Prihlasovanie a viac informácií ► INTERKLUB VAJNORY

Priestor: 
Malá sála
Pre koho je podujatie určené: 
Pre ženy
Šport
Tanec