Funkčný tréning

Prihlasovanie a informácie: FUNKČNÝ TRÉNING

Priestor: 
Malá sála