EDUdrama

Prihlasovanie a viac infomácií: EDUDRAMA

Priestor: 
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Pre deti
Krúžky