Deň učiteľov

Stretnutie pedagogických pracovníkov so starostom organizuje MČ BA-Vajnory.

Informácie: www.dkvajnory.sk

Priestor: 
Veľká sála