Balet a moderná gymnastika

Priestor: 
Malá sála
Privátna akcia