Akadémia írskeho tanca Avalon

Prihlasovanie a informácie: AKADÉMIA ÍRSKEHO TANCA AVALON

Priestor: 
Malá sála
Pre koho je podujatie určené: 
Tanec
Krúžky