Spolková činnosť

VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK - prehliadka folklórnych a divadelných súborov

12.11.2016 - 10:00 do 13.11.2016 - 21:00
VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK je prehliadka amatérskych folklórnych skupín a divadiel....

Pilná kapela

04.09.2018 - 20:15 do 22:00

Vajnorské ochotnícke divadlo - nácvik

31.01.2017 - 20:15 do 22:00
Nácvik Vajnorského ochotníckeho divadla

Vajnorská dychovka - nácvik

01.09.2016 - 19:15 do 22:00

Vinohradnícky spolok

08.04.2016 - 17:30 do 18:30

Pozemkové spoločenstvo Vajnory - Urbár

11.01.2016 - 18:00 do 22:00
Pozemkové spoločenstvo Vajnory - stretnutie členov.

Vajnorský okrášľovací spolok - nácvik

06.01.2016 - 20:00 do 22:00
Vajnorský okrášľovací spolok - nácvik folklórnej skupiny...

Vajnorský okrášľovací spolok - nácvik

11.01.2016 - 20:00 do 22:00
Vajnorský okrášľovací spolok - nácvik pondelky: 20:00 - 22:00 hod. - Veľká sála DK stredy: 20:00 - 22:00 hod. - Malá sála DK

VOS - Paličkovanie

15.09.2015 - 16:00 do 20:00