Šport

Balet a moderná gymnastika

Od septembra bude v ponuke nový krúžok pre dievčatá od 4 - 9 rokov. ...

Kangoo Jumps

16.02.2016 - 19:15 do 20:15
NOVINKA!!! - Cvičenie Kangoo Jumps...

Interklub

04.09.2018 - 20:00 do 21:30
Informácie a prihlasovanie: INTERKLUB VAJNORY

Dance Passion

05.09.2018 - 18:15 do 19:15
Informácie a prihlasovanie: DANCE PASSION

Tai Chi

05.09.2018 - 18:40 do 19:55
Informácie a prihlasovanie: TAI CHI

Kato Karate Klub

10.09.2018 - 16:30 do 17:30
Prihlasovanie a informácie: KATO KARATE KLUB

Kato Karate Klub

07.09.2018 - 17:00 do 18:30
Prihlasovanie a informácie: KATO KARATE KLUB

Kangoo Jumps

07.09.2018 - 18:45 do 19:45
Prihlasovanie a informácie: KANGOO JUMPS

Kangoo Jumps

04.09.2018 - 19:10 do 20:10
Prihlasovanie a informácie: KANGOO JUMPS

Balet a moderná gymnastika

11.09.2018 - 16:00 do 18:00
Prihlasovanie a informácie: BALET A MODERNÁ GYMNASTIKA